Valio Oy Suonenjoki Hillotehdas

Suomen Teollisuuskylmä toteutti vuonna 2016 Suonenjoen hillotehtaan tuotantoa ohjaavan automaatiojärjestelmän uudistuksen. Hillotehtaan kylmälaitos, automaatio ja sähköistys ovat Teollisuuskylmän toimittamia. 

Uusi automaatiojärjestelmä pyörittää koko kylmälaitosta sekä tuotannossa tarvittavia kylmälaitteita. Se mittaa, säätää, ohjaa ja raportoi mahdollisista vikaantumisista. Lämpötiloja ja paineseurantaa koskevaa dataa voidaan tarkastella graafisessa muodossa. 

Järjestelmä on myös aikaisempaa energiatehokkaampi. Kaikki pumput ja puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. Lauhdutuksen lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan, jolloin lauhtumislämpötilaa voidaan laskea mitoitusolosuhteiden alapuolella. Tällä saadaan astetta kohden noin kolmen prosentin energiasäästöt. 

Hillotehtaan järjestelmän uudistuksen tavoitteena oli helppokäyttöinen, turvallinen, toimintavarma ja energiatehokas laitos ja tähän tavoitteeseen päästiin.