Saarioinen Valkeakoski

Saarioinen Valkeakoski hyödyntää tehokkaasti lauhde-energiaa

Lokakuussa 2013 alkaneessa ja kesäksi 2014 valmistuneessa Saarioisten Valkeakosken ruokatehtaan remontissa vanhat R22-koneistot ja vanha glykoliliuosputkisto poistettiin ja tilalle asennettiin kahdella NH3-ruuvikompressorilla varustettu märkähöyrysteinen jäähdytyskoneikko sekä kaliumformiaatti-liuosputkisto.

Koneiston tuottama lauhdelämpö ja öljynjäähdytyslämpö siirretään lauhdutuskierrossa kaliumformiaatin avulla joko jäähdytyskohteissa olevien ilmanjäähdyttimien sulatuspiiriin, lämpöpumpun höyrystimiin tai viimeisenä vaiheena katolla sijaitsevaan nesteenjäähdyttimeen.

Kylmälaitosremontti oli suunniteltu toteutettavaksi tuotannon ollessa käynnissä ja eteni tuotannon ehdoilla. Asennusaikataulua tarkennettiin tuotannon kanssa, joten suuremmilta häiriöiltä vältyttiin.

Kompressorien tehontarve aina optimaalinen

Märkähöyrystimellä ja liuoslauhdutuksella varustetun jäähdytyskoneiston kompakti rakenne mahdollistaa pienen ammoniakkimäärän. Uimurisyöttöinen märkähöyrystin ja ammoniakin määrätäyttö sallivat olosuhteiden mukaan aina mahdollisimman alhaisen lauhtumislämpötilan, joten kompressoreiden tehontarve on aina optimaalinen.

Uuden kylmälaitoksen lauhdelämmön ja öljynjäähdytyksen lämmöntalteenotto toteutetaan lämpöpumpulla.

Remontissa asennettiin myös uudet ilmanjäähdyttimet, vesikatolle uusi nesteenjäähdytin sekä kaikkiaan pari kilometriä uutta kaliumformiaatti-putkistoa. Koko järjestelmän jäähdytysteho on 470 kW.

Uuden kylmälaitoksen lauhdelämmön ja öljynjäähdytyksen lämmöntalteenotto toteutetaan lämpöpumpulla ja käytetään lämpimän käyttöveden, painepesurin ja ilmanvaihdon esilämmitykseen. Lauhdelämmön laajamittainen hyödyntäminen Saarioisilla aloitettiin jo vuonna 2010 Sahalahden tehtaalla ja nykyisin ne ovat käytössä kaikilla tuotantolaitoksilla.

Korkeasta lämpöpumpun höyrystymislämpötilasta johtuen lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa jopa yli 600 kW:n teholla kompressorin lämpökertoimen ollessa lähes 6, ja nettolämpökerrroin 3,9–4,5. Lämpöpumppu nostaa esilämmityslämmönvaihtimista palaavan veden +57 °C:seksi. Lämmin vesi pumpataan 4000 litran varaajasäiliöön. Energiaa saadaan vuosittain noin 2 GWh – eli noin puolet vuosittaisesta lauhde- ja öljynjäähdytysenergiasta saadaan hyödynnettyä. Lisäksi lauhdelämpöä hyödynnetään sulatukseen. Tämä vähentää merkittävästi nesteenjäähdyttimien puhaltimien käyttöä ja alentaa kesäkuumalla lauhtumislämpötilaa parantaen selvästi taloudellisuutta.

Uuteen liuosjäähdytysjärjestelmään kuuluu jäähdytyskoneikko kahdella Bitzer NH3 -ruuvikompressorilla ja lämpöpumppu yhdellä Bitzer Compact -ruuvikompressorilla, kylmäaineena R134a.

Kumpikin koneikko valmistettiin Suomen Teollisuuskylmän tiloissa ja tuotiin valmiina yksikkönä Valkeakoskelle.

Saarioinen liittyi elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2007. Mukana olevat yritykset sitoutuivat tehostamaan energian käyttöään yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Saarioisilla nämä tavoitteet saavutettiin etuajassa.

Saarioinen

Saarioisten toiminta käynnistyi Sahalahdella Saarioisten kartanossa jo 1940-luvulla. Pienestä alkunsa saanut yritys on kasvanut määrätietoisesti ruokakulttuurimme merkittäväksi vaikuttajaksi ja konserni työllistää pitkälti toistatuhatta työntekijää. Yhtiöllä on Suomessa tuotantoa kolmella paikkakunnalla – Huittisissa, Kangasalla ja Valkeakoskella – sekä lisäksi tytäryhtiö Virossa.