Palvelut

Projektit

Projektitoiminta

Asennuspalvelut kattavat avaimet käteen -periaatteella laitoksen kylmälaitteiden suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Toimituksemme sisältävät kylmäjärjestelmän sekä siihen liittyvän sähköistyksen ja automaation.

Asiantuntijamme auttavat sinua tarpeiden määrittelystä suunnitteluun ja asentavat järjestelmäsi käyttökuntoon. Emme ole sidoksissa yhteenkään laitetoimittajaan, joten voimme valita kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat laitteet. Teemme yhteistyötä kaikkien johtavien laitevalmistajien ja -toimittajien kanssa. Asentajamme huolehtivat kylmäjärjestelmiesi käyttöönotosta nopeasti ja tehokkaasti.

Automaatio

Suunnittelu ja toteutus

Automaatiosuunnittelu toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan meidän kokeneiden asiantuntijoiden avulla. Teollisuuskylmän henkilökunnan ammattitaito kylmä- ja sähkösuunnittelussa ja laaja kylmälaitosten huolto- ja käyttökokemus sekä monipuolinen kylmälaitosten asiantuntijuus, takaavat laadukkaan lopputuloksen automaatiototeutuksissa.

Automaation lähdekoodi sekä kaikki dokumentit ovat projektin loputtua asiakkaan omaisuutta. Automaatioiden toteutuksesta vastaa aina Teollisuuskylmän henkilökunta, lisäksi käytämme projekteissa apuna luotettavia ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme.

Automaatioprojektin luonnollisena jatkeena olisi se, että toimisimme kohteen kylmähuoltoliikkeenä.

Sähköistyspalvelu

Meiltä yrityksenne saa kattavat sähköistyspalvelut, jotka sisältävät vahvavirta- sekä automaatio-osaamisen. Sähköistyspalvelut toteuttaa Teollisuuskylmän oma henkilökunta tai jos kohteen laajuus tai etäisyys sitä vaatii, niin käytämme luotettavia ja pitkäaikaisia alihankkijoitamme.

Projektin vastuu on aina meillä, näin takaamme suunnitelmien mukaisen ja laadukkaan lopputuloksen. Sähköistyspalvelun suurimmat hyödyt tulevat esiin, kun automaatio ja sähköistyspalvelu yhdistetään.

Suunnittelu

Sähkö-, automaatio- ja kylmäsuunnittelu

Suomen Teollisuuskylmä on teollisen kylmän asiantuntija. Intohimonamme on tehdä suunnittelu- ja käyttöönottoprosessista asiakkaillemme niin helppoa ja vaivatonta kuin mahdollista. Kutsu meidät apuun jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Annamme asiantuntijuutemme käyttöösi heti suunnittelivaiheessa ja autamme sinua tekemään toimintasi kannalta järkeviä investointeja – juuri sinun tarpeesi mukaan.

Suunnittelupalvelumme kattavat eri alojen kylmälaitosten suunnittelun. Meillä on kokemusta mm. elintarviketeollisuuden, logistiikan, prosessiteollisuuden ja jäähallien kylmäjärjestelmien suunnittelusta.

Suunnittelemme myös kylmälaitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmien sinun tarpeiden mukaisiksi.

Huolto

Huoltopalvelut

Suomen Teollisuuskylmä tarjoaa laajat huoltopalvelut kylmälaitoksien käyttöönotosta aina laitoksen ylläpitoon ja mahdolliseen purkuun asti. Huoltopalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kylmäjärjestelmien operointi ja etävalvonta, vara-osien myynti sekä koulutukset.

Huoltopalveluihimme kuuluu kylmälaitosten päivystys sekä korjaus- ja määräaikaishuollot, kylmäjärjestelmien operointi ja etävalvonta, vara-osien myynti sekä koulutukset.

Huoltopalvelumme sisältävät mm:

• kuntokartoitukset
• paineastialainsäädännön edellyttämä käytönvalvonta
• korjaushuollot
• ennakoivat ja määräaikaishuollot
• varaosapalvelut

Huollamme kaikkia kompressorimerkkejä kuten Grasso, Stal, Sabroe, Gram, Mycom ja Bitzer.


Päivystys

Onko kylmäjärjestelmäsi toimivuus kriittinen asia yrityksesi tai laitoksesi toiminnalle? Älä ota riskejä, vaan tee kanssamme päivystyssopimus. Otamme vastuun huoltosopimusasiakkaidemme kylmälaitteiden kunnossapidosta ja valvomme niiden toimintaa ympäri vuorokauden. Sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja me varmistamme kylmälaitteiden osalta, että tuotantosi toimii keskeytyksettä.

Päivystyspalvelumme toimii ympäri vuorokauden, 365 päivänä vuodessa, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Päivystyspalvelu 24/7 huoltosopimusasiakkaille

Etävalvonta

Huoltosopimukseen voidaan sisällyttää kylmäjärjestelmäsi liittäminen etävalvontaamme, jolloin yrityksesi omien huoltomiesten tarve vähenee. Voimme seurata laitteiden toimintaa ja ennakoida mahdollisia vikaantumisia. Oikein ajoitetut, ennakoivat huoltotoimet varmistavat, että tuotantosi toimii keskeytyksettä.Hälytyskutsun vastaanotettuamme pystymme yksilöimään vikaantumiskohteen ja asentajamme tietävät jo paikalle saapuessaan ongelman luonteen. Vian luonne huomioiden, osa huoltotoimista voidaan siirtää tehtäväksi normaalina työaikana

Operointi

Olemme kylmälaitosten operoinnin ammattilaisia. Jokaisen laitoksen operoinnin sisältö sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Meiltä saat halutessasi koko laitoksen operoinnin 24h tai voimme räätälöidä palvelun osiin. Voimme suorittaa operoinnin asiakkaan tiloissa tai tarvittaessa etänä.

Operointiin kannattaa yhdistää myös yrityksemme tarjoama päivystyspalvelu, jolla turvataan laitoksen sujuva ja energiatehokas käyttö.

Seurantasuunnitelmat ja käytönvalvonta

Laadimme seurantasuunnitelmat rekisteröidyille painelaitteille TUKES-ohjeen P1-2000 mukaisesti. Tässä ohjeessa käsitellään kauppa- ja teollisuusministeriön painelaiteturvallisuudesta antaman päätöksen (953/1999) 18 §:n tarkoittamaa painelaitteen määräaikaistarkastusten korvaamista painelaitteiden seurannalla.

Seurantasuunnitelmalla voidaan korvata lain vaatimat, määräajoin tehtävät rekisteröityjen paineastioiden sisäpuoliset tarkastukset. Seurantasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja Dekra Industrial Oy:n kanssa.

Sähköinen huoltokirja/ raportointi

Käytössämme on sähköinen huoltokirja. Järjestelmä sisältää huoltokirjan lisäksi työkalut raportointiin, laiterekisterin sekä huoltojen aikataulutuksen. Asiakkaalle voidaan avata myös omat tunnukset järjestelmään, josta pääsee näkemään laitoksen tapahtumat, raportit sekä pöytäkirjat.

Sähköisen huoltokirjan hyötyjä ovat:

Sähköinen huoltokirja kuuluu veloituksetta sopimusasiakkaillemme.


Vara-osat

Käytössämme on suorat kontaktit ja osto-oikeudet useisiin laitevalmistajiin. Voimme toimittaa varaosia jokaiseen merkkiin ja malliin.

Varaosamyynnissä käytämme monipuolista osaamistamme erilaisista kylmälaitoksista, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota kustannustehokkaita ja oikein valittuja varaosia. Voimme myös tarjota vara-osa paketteja konehuoneisiin, joilla varmistetaan laitoksen yhtäjaksoinen käyttäminen.

Ota rohkeasti yhteyttä varaosa tarpeista.

Koulutus

Koulutusmateriaalin suunnittelussa käytämme organisaatiomme vahvaa osaamista ja kokemusta kylmä- sekä automaatiosuunnittelusta sekä huollon ammattiosaamista.

Koulutus on aina linkitetty asiakkaan kylmälaitokseen, jolloin asiakas saa parhaan hyödyn käytetystä ajasta. Koulutuksen sisältö ja painopisteet sovitaan aina asiakkaan kanssa.
Koulutusmateriaalin jaamme aina asiakkaalle, heidän omaa koulutusta / käyttöä varten.

Yleensä järjestämissämme koulutuksissa ajankäyttö jakautuu karkeasti kahteen osioon seuraavasti:

Esimerkki järjestämästämme koulutuksesta (8 tuntia):

Ota yhteyttä niin sovitaan koulutus juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.