Kaslink Foods Kouvola

Jäävesisiilon jäähdytys CO2-kylmäaineella

Suomen Teollisuuskylmä toimitti avaimet käteen -periaatteella Kaslink Foodsille jäävesisiilon jäähdytysjärjestelmän sekä kylmäkeskuksen. Toimitukseen kuului kylmäkeskuksen koko tekniikka sisältäen CO2-kylmätekniikan, liuospiirit, toimilaitteet, automaation sekä koko keskuksen sähköistyksen. Kylmäaineena kohteessa toimii CO2 ja väliaineena etyleeni-glykoli. 

Kohteessa on kolme Advansorin CO2-kompressorikoneikkoa yhteistehoiltaan 2400kW. Kompressoreita on jokaisessa koneikossa kymmenenl, joista kaksi kompressoria on taajuusmuuttajaohjattuja. Kaikkiin koneikkoihin on kytketty Vahterus CO22 -märkähöyrystin, jota kompressorikoneikko jäähdyttää. Kaikilla tehtaan koneikoilla on jokaiselle oma kaasunjäähdytin.

Jäävesisiilosta kylmää vettä pumpataan tuotannon eri tarpeisiin. Siilon ansiosta tuotannon jääveden kuormituksen vaihtelut saatiin hallintaan ja tuotantolinjastoja voidaan ajaa suuremmalla kuormituksella. Myös vanhat jääveden paluupiirin jäähdytykseen käytetyt Freon vedenjäähdyttimet voitiin kytkeä pois päältä, jolloin siilo tuottaa kaiken jääveden tuotannon tarpeisiin. 

Kaslink Foods kuuluu Fazer-konserniin.

  • Kylmäkeskusrakennus ja sen LVIS tekniikka
  • 3 kpl CO2  Advansor booster koneikko 2400 kW
  • Jäävesi- ja liuosputkistot
  • Sähköistys
  • Automaatio Danfoss Adap-Kool ja Siemens S7