Saarioinen Valkeakoski

Saarioinen Valkeakoski hyödyntää tehokkaasti lauhde-energiaa Lokakuussa 2013 alkaneessa ja kesäksi 2014 valmistuneessa Saarioisten Valkeakosken ruokatehtaan remontissa vanhat R22-koneistot ja vanha glykoliliuosputkisto poistettiin ja tilalle asennettiin kahdella NH3-ruuvikompressorilla varustettu märkähöyrysteinen jäähdytyskoneikko sekä kaliumformiaatti-liuosputkisto. Koneiston tuottama lauhdelämpö ja öljynjäähdytyslämpö siirretään lauhdutuskierrossa kaliumformiaatin avulla joko jäähdytyskohteissa olevien ilmanjäähdyttimien sulatuspiiriin, lämpöpumpun höyrystimiin tai viimeisenä vaiheena katolla sijaitsevaan nesteenjäähdyttimeen. Kylmälaitosremontti […]

Valio Oy Tampereen Meijeri

Uusi erikoismaitolinjan kylmälaitos Suomen Teollisuuskylmä Oy oli vuonna 2014 toteuttamassa Valion Tampereen meijerin uutta erikoismaitolinjan kylmälaitosta. Kuten muut Valion Tampereen meijerin kylmälaitokset, uusikin on ammoniakkilaitos. Uuden laitoksen täytös on 1200 kg ja yhteensä ammoniakkia on 8400 kg. Kylmäjärjestelmässä varauduttiin prosessin kaksivaiheiseen laajentamiseen. Aluksi käytössä on kaksi kompressoria, joiden tehoa säädetään taajuusmuuttajilla. Kaikkiaan 83 neliön tilaan […]

Moilasen Leipomo

Suomen suurin spiraalipakastin Moilasen leipomolle Suomen Teollisuuskylmä Oy oli mukana toteuttamassa Pieksämäellä toimivan Moilasen leipomon ammoniakkijärjestelmän uudistamista. Vanhan laitoksen ammoniakkitäytös oli noin 4000 kiloa. Lauhdutus toteutettiin läheisen Vangasjärven vedellä. Järjestelmä oli kyllä toimiva talvisin, mutta kesäisin matalan järven veden lämpötila nousi ajoittain liian korkeaksi. Seurauksena oli jopa tuotantoseisokkeja ammoniakkijärjestelmän liiallisen kuumenemisen vuoksi. Kylmäaineen määrää ei […]

Valio Riihimäki R2

Suomen Teollisuuskylmä on toiminut Valion Riihimäen tehtaan laitetoimittajana. Valion tavoitteena laitoksen suunnittelussa olivat kustannus- ja energiatehokkuus. Kylmälaitos on täysin automatisoitu ja integroitu ja se on tehtaan energiatehokkuuden sydän.  Tehtaan energiatehokkuuden ytimessä on välipalatehtaan kylmälaitos, joka sisältää 5,7 megawatin NH3-kylmäkeskuksen 1,3 megawatin ammoniakkilämpöpumpulla. Kylmäkeskus on sijoitettu tehtaan katolle. Lämpöpumpputekniikka auttaa lauhdelämmön hyödyntämisessä.  Teollisuuskylmän toimitukseen kuului: 5 […]

Kaslink Foods Kouvola

Jäävesisiilon jäähdytys CO2-kylmäaineella Suomen Teollisuuskylmä toimitti avaimet käteen -periaatteella Kaslink Foodsille jäävesisiilon jäähdytysjärjestelmän sekä kylmäkeskuksen. Toimitukseen kuului kylmäkeskuksen koko tekniikka sisältäen CO2-kylmätekniikan, liuospiirit, toimilaitteet, automaation sekä koko keskuksen sähköistyksen. Kylmäaineena kohteessa toimii CO2 ja väliaineena etyleeni-glykoli.  Kohteessa on kolme Advansorin CO2-kompressorikoneikkoa yhteistehoiltaan 2400kW. Kompressoreita on jokaisessa koneikossa kymmenenl, joista kaksi kompressoria on taajuusmuuttajaohjattuja. Kaikkiin koneikkoihin […]

Saarioinen Oy Sahalahti

Suomen Teollisuuskylmä tuntee Sahalahden valmisruokatehtaan kylmäjärjestelmän perin pohjin. Teollisuuskylmä toteutti tehtaan viimeisimmän laajennuksen, jossa NH3-laitosta kasvatettiin kahdella 450 kW:n moottorin taajuusmuuttajilla varustetulla kompressorilla. Niistä toinen on juuri ensimmäisessä vuosihuollossaan.  Saarioisten suurimpana valmistavana yksikkönä Sahalahden valmisruokatehdas valmistaa pastoja, kiusauksia, laatikkoruokia, keittoja ja pyöryköitä sekä pakastepuolivalmisteita noin 30 miljoonaa kiloa vuodessa – nykyisin kolmessa vuorossa. – Valmisruokatehtaalle […]

Valio Oy Suonenjoki Hillotehdas

Suomen Teollisuuskylmä toteutti vuonna 2016 Suonenjoen hillotehtaan tuotantoa ohjaavan automaatiojärjestelmän uudistuksen. Hillotehtaan kylmälaitos, automaatio ja sähköistys ovat Teollisuuskylmän toimittamia.  Uusi automaatiojärjestelmä pyörittää koko kylmälaitosta sekä tuotannossa tarvittavia kylmälaitteita. Se mittaa, säätää, ohjaa ja raportoi mahdollisista vikaantumisista. Lämpötiloja ja paineseurantaa koskevaa dataa voidaan tarkastella graafisessa muodossa.  Järjestelmä on myös aikaisempaa energiatehokkaampi. Kaikki pumput ja puhaltimet ovat […]