Seurantasuunnitelmat painelaitteille

//Seurantasuunnitelmat painelaitteille
Seurantasuunnitelmat painelaitteille2019-01-27T15:06:24+00:00

Suomen Teollisuuskylmä Oy laatii seurantasuunnitelmat rekisteröidyille painelaitteille TUKES-ohjeen P1-2000 mukaisesti. Tässä ohjeessa käsitellään kauppa- ja teollisuusministeriön painelaiteturvallisuudesta antaman päätöksen (953/1999) 18 §:n tarkoittamaa painelaitteen määräaikaistarkastusten korvaamista painelaitteiden seurannalla.

Seurantasuunnitelmalla voidaan korvata lain vaatimat, määräajoin tehtävät rekisteröityjen paineastioiden sisäpuoliset tarkastukset.

Seurantasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja Dekra Industrial Oy:n kanssa.